ስርዓት ህግደፍ ምፍራስ ኣባይቲ ጌና ተ’ተሓሒዙዎ’ሎ፣

ከፍርስ እምበር ክሃነጽ ሓሊሙ’ውን ዘይፈልጥ ስርዓት ህግደፍ፡ መቐጸልታ’ቲ ወሰን ኢሉ ከዕንዎ ዝቐነየ መንበሪ ኣባይቲታት ኤርትራ፡ ሎሚ’ውን ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ዳዕሮ ጳውሎስ ኣብ ዝበሃል ዓዲ፡ ብዕለት 01/04/15 ልዕሊ 400 ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ ካብ ውሽጢ ሃገር እተረኽበ ንጹር ሓበሬታ የረጋግጽ። ስርዓት-ህግደፍ-ምፍራስ-ኣባይቲ-ጌና-ተ’ተሓሒዙዎ’ሎ

ሓደስቲ ተሰለፍቲ ግሃድኤ-ሕድሪ ወተሃደራዊ ስልጠና ኣጠናቒቖም፡

 ኣብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ተሰሊፎም ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ  ወተሃደራዊ ታዕሊምን ፖለቲካዊ ትምህርትን  ስነ-ስርዓት ዲስፕሊንን ክከታተሉ ዝጸንሑ መንእሰያት መደቦም ኣጠናቒቖም መጋቢት 28-2015 ኣብ ጎኒ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ-ሕድሪ (ሰራዊት ሕድሪ) ከምዝተጸንበሩ ካብ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራውን ጸጥታውን ግሃድኤ-ሕድሪ ዝተላእከልና ዜና ሓቢሩ፡፡ሓደስቲ-ተሰለፍቲ-ግሃድኤ-ሕድሪ-ወተሃደራዊ-ስልጠና-ኣጠናቒቖም፡

ደምዳሚ መግለጺ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ  ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ካብ ዕለት 27-3-2015 ክሳብ ዕለት 29-3-2015 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ፡፡ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ ቀንዲ ዛዕባታት ኣብ ከባቢና ዘንጸላሉ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝፍጸም ዘሎ ውሽጣዊ ገደብ ዘይብሉ ሕሰም ህዝብና ኣብ ዓቢ ጸገም ኣእትይዎ ከምዘሎ ጽሓይ ዝሃረሞ ጉዳይ ኢዩ፡፡

ደምዳሚ-መግለጺ-2ይ-ስሩዕ-ኣኼባ1

ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ 2ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ ካብ ዕለት 27 መጋቢት ክሳብ 29 መጋቢት 2015 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ  ኣካይዱ፡፡ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ኣኼብኡ ብዘበናዊ መራኸቢ ዝተሰነየ ከምዝነበረ ተሓቢሩ፡፡ፈጻሚ-ኣካል-ግሃድኤ-ሕድሪ-2ይ-ስሩዕ-ኣኼብኡ-ኣካይዱ፡

ስቕታ ናይ ባዕሉ ቛንቛን መልእኽትን ኣለዎ፡ ብዮሴፍ ገብረሂወት

ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ኣስማት እንዳተሓብአ መቀጸልታ ሑሉፍ ፍኽሰትን ፍሽለትን ታሪኻዊ በዳላት ኣብ ልዕሊ ቃልስን፡ ኣንጻር ኣባላትን መሪሕነታትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ~ሕድሪ ዝጻሓፉ ዘለዉ ኣነወርቲ ደብዳበታት ክንዮ ብጽሞናን ልቢ ብምዕባዪን ምክትታል ገለ ሽዋሃት ተቃለስቲ ካይንትንክፍ ብምስጋእ ንዝመረጽናዮ ስቕታ ከም ከውሊ ተጠቂምካ ናይ ዝነድዩ ዕንደራታት ምጥቃም ዳግማይ ተዘይተሓሲቡሉ ግብረመልሱን ፍድኡን ከምዝኸፍእ ክንፈልጥ ይግባእ:….ስቕታ-ናይ-ባዕሉ-ቛንቛን-መልእኽትን-ኣለዎ

ኣርባዕተ መንእሰያት ብኣባላት ስለያ  ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ተቐቲሎም፡

መጋቢት 23-2015 ናብ ዕለት 24-3-2015 ዘውገሐ ለይቲ፡ ሃገሮም እሾኽ ዳንዴር ኮይናቶም ካብ ሕቑፎ ወለዶም ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብልሽው ምሕደራ ከይፈተው ተፈልዮም ብሓባር ናብ ስደት ዘምርሑ ዝነበሩ ሓሙሽተ መንእሰያት፡ ካብኣቶም እቶም ኣርባዕተ ብኣባላት ስለያ ስርዓት ህግደፍ ብጥይት ተሃሪሞም ከምዝመቱ  እቲ ሓሙሻዮም ከኣ ብከቢድ ማህረምቲ ቆሲሉ ብሸነኽ ዛላምበሳ ሃዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ – ሕድሪ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም፡…

ኣርባዕተ-መንእሰያት-ብኣባላት-ስለያ

ካብ ሚእቲ ጊዜ ምትሕብባእ ሓንቲ መዓልቲ ቃልዕ ምውጻእ፣

ሕልምታትን ቅርሕንትታትን ተደማሚሮም ናብ ፍጹም ዕብዳን ምስ ተቐየሩ ናብዚ ትሕት ኢሉ’ዘሎ ፈጠራታት የብጽሑ። ቅርሕንትን ተንኮልን ድማ መድሃኒት የብሎምን። እነሆ ድማ ዓይኒ’ንቁር ዝኾነ ምህዞታት…………..

ካብ-ሚኢቲ-ግዜ-ምትሕብባእ-ሓንቲ-ግዜ-ቃልዕ-ምውጻእ

ብዛዕባ’ቲ መንነቱ ሓቢኡ ዝቐርብ ጽሑፋት ግሃድኤ – ሕድሪ  ጨንፈር ጀርመን 22/03/15

ብመሰረቱ መንነትካ ሓቢእካ ዝቐርብ ጽሑፋት መኽንያት ኣለዎ። ካብ’ቲ መኽንያታት፡ እቲ ዝቐርብ ጽሑፍ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ ምስዝኸውን ወይ’ውን  በቲ ዝቐርብ ጽሑፍ ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ንጥንቃቐ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እቲ ካልኣይ መኽንያት፡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ……

ብዛዕባ’ቲ መንነቱ ሓቢኡ ዝቐርብ ጽሑፋት