ዓሻ ሰብይቲ’ሲ ወዲ ሓሙታ ጓና ይመስላ፣

እዚ ጉፍሮ ርኢቶ’ዚ መግለጺ ሓዘን እተሰነየ ኮይኑ፡ ፍጻሜታት ሽፋቱን ተፈጥሮ ማእከላይ ባሕርን ተደማሚሮም ንዘህለቑዎ ወገና፡

ስርዓት ኤርትራ ድማ ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ብምቕንዩን ዘብርህ ስእላዊ መብርሂ ዘለዎ ርኢቶ’ዩ።………ዓሻ-ሰበይቲ-ወዲ-ሓሙታ-ጓና-ይመስላ

ተመን ኣብ እግርካ: በትሪ ኣብ ኢደካ !! ብ ሰንሰሎማይ ሰላም ኣብ ሃገር᎓

ተመን ዝኣክል መርዛም እንስሳ ኣብ እግሩ ተጸጊዕዎ ከሎ: ናብ ማዕድኡ ኣድህዩ እንታይ ክገብሮ ዝብል ሰብ ከምዘየሎ ፉሉጥ እዩ:

የግዳስ እዚ ብማዕዳ ኣባሃህላ ክዝውተር እንሰምዖ ምሳለ’ዚ: መልእክቱ… ንገዛእ ሂወትካ ብመርዛምነቱ ለኪፉ ኣብ ሂወትካ

ናይ ቅብጸት ህላወ ከስዕበልካ ዝክእል እንስሳ እንሆ ተጸጊዑካ‘ሞ ፊት-ንፊት ገጢምካ ሰዓሮ ንምባል እዩ::…………….ተመን-ኣብ-እግርካ-02

ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ዲ.ማ.መ.ኤ. ጨንፈር ጀርመን

ድሕሪ’ቲ ኩሉ መሪር ብረታዊ ቃልስን ዝተኸፍለ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእትን

ስንክልናን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ወርሒ ግንቦት 1991 ካብ ጸላኢ ሓራ ምስኮነት፡

ደጊም ስደትና ኣብቂዑ ኣብ ሃገርና ናይ ነጻነትን ሓርነትን ንፋስ እነስተማቕረሉ

ጊዜ ስለዝኣኸለ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኣባላት ዲ.ማ.መ.ኤ እውን ደረት  ዘይብሉ ሓጎስ ኮነ።…………..40_Years_anniversary_EDYU-pictoral-report-22April

ናይ ሓዘን መግለጺ ብዛዕባ’ዞም ተረኺቦም ዘለዉ ዘሕዝኑ ህልቂት ደቂ-ሰባት

ኣብ ዝሓለፉ ቊሩብ መዓልታት እዞም ኣስዒብና ንጠቕሶም ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ዘንቀሎም ኣሕዘንቲ “ትራተጂታት” ምኽንያታት ብምውሳድ ናይ ዝተረኸቡ ህልቂታት ናይ ሓዘን ተኻፈልቲ ምዃና ክንገለጽ ንፈቱ።…………ናይ-ሓዘን-መግለጺ

ሓጺር ተንታን፡ 20 ሚያዝያ 2015።

ዕለት 19 ሚያዝያ 2015 ሰንበት ኣብ ዘውገሐ ለይቲ ካብ ሊብያ 700 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝሓዘት ጃልባ ናብ ባሕሪ ከም ዝጠሓለትን ዛጊት ካብኣቶም 28 ሰባት ጥራይ ብሂይወት ከም እተረኽቡን ጭቡጣት ናይ ዓለም መራኸቢ ብዙሃን ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ግዝኣት ሊቢያ ሬሳታት ከም እተረኽቡውን እቲ ሓበረታ ወሲኹ የረጋግጽ። መዕገቲ-ዘይተረኽቦ-ህልቂታት-ማእከላይ-ባሕሪ

ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሚኒስትርታት ህግደፍ ሰራሕተኛታት መጠንቀቕ ብዝተሓወሶ መጸዋዕታ ቀሪቡለን፡

………………እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣቐዲመን ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ፡ ተዓሊመን ብምንባረን ገና ናይ ጋሕተላይ ታዕሊም ተሪፉክን ኣሎ ብዝብል ምኽንያት እዩ እዚ ምፍርራህ ዝተሓወሶ  መጸዋዕታ ቀሪቡለን ዘሎ፡፡………….ደቂ-ኣንስትዮ-ናይ-ሚኒስትርታት-ህግደፍ-ሰራሕተኛታት-መጠንቀቕ-ብዝተሓወሶ-መጸዋዕታ-ቀሪቡለን፡

ዝኽሪ መበል 40 ዓመት  ዲ.ማ. መ. ኤ.

ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ጀርመን በቶም ንትምህርቲ ኣብ ስደት ዝነበሩ ተመሃሮ ክምስረት እንከሎ፡ ቀንዲ ዕላምኡ ንዋታውን ሞራላውን ደገፍ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ብተ.ሓ.ኤ. ዝኸይድ ዝነበረ ንምግባር ኢዩ።40_Years_anniversary_EDYU-pictorial-report-18April

ዕድመ ንኹሉ ደላይ መሰረታዊ ለውጢ!  16 ሚያዝያ 2015

ዲ.ማ.መ.ኤ ማእከል ዝገበረ 40 ዓመታት ናይ ቃልሲ ዕድመ እወ ንናጽነት ኤርትራ ብምባል መሪር ቃልሲ ሓሊፉ’ዩ፣ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እንተኾነ’ውን ምእንቲ ፍትሕን ማዕርነትን ኮታስ ብሓፈሽኡ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናጽ ተቓሊሱ ዘቃልስ መሪሕ ግደ ሒዙ ዘሎ  ማሕበር እዩ ምባል ሓቂ እዩ። ዲ.ማ.መ.ኤ ሃገረ ጀርመን፡ ብምትሕብባር ጨናፍር ተ.ሓ.ኤ.ሰ.ባ. ኤውሮጳ፡ ሰሜን ኤመሪካን፡ ማእከላይ ምብራቕን ………………..ዕድመ-ንኹሉ-ደላይ-ለውጢ-112