ዕላል ምስ መሪሕነታትን መሰረታትን ተጋደልቲ መድፍኤ::

ቃልሲ ከም ሽሙ ቃልሲ ኢዩ: ኣብ ሽትኡ ንምብጻሕ ዝግበር ርብርብ ማርካን እስጋምበቲን ዝጠብሱልካ ደቂ ሕድርትና ከምዘለዉ ከየስተብሃልካ ዘብዘብ ምባል ጸገም የብሉን: እቲ ጸገምስ ንዝኣተወካ ሕልኮ በጢስካ ዘይምውጻእ ኢዩ:: ብግርህነት ግዳይ ተበለጽቲ ኣብ ሜዳ ቃልሲ ምኳን ዳርጋ ዉሁብ እንዳኮነ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ንኹሉግዜ ዝተታለለን ዝተደናገረን ኮንካ ምንባር ግን ኣይግድን ብልሕን መንቋሕቋሕታን ክትበሃል የገድድ ኢዩ::ዕላል-ምስ-መሪሕነታትን-መሰረታትን-ተጋደልቲ-መድፍኤ1

እንቋዕ ናብ በዓለ ትንሳኤ ኣብጸሓኩም/ና፣

ብምኽንያት በዓለ ትንሳኤ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንህዝበ ክርስትያን ድማ ብፍላይ፡ እንቋዕ ናብ ቁዱስ በዓለ ትንሳኤ (ፋሲካ) ኣብጸሓኩም/ና ብምባል ብቕድስና ጎይታ እየሱስ ክርስቶስ ጾመ ልጓም ክፈትሓልኩም/ና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪ ሰናይ ትምኒቱ የመሓላልፍ። እንቋዕ-ናብ-በዓለ-ትንሳኤ-ኣብጸሓኩም

40 ዓመታት ቃልሲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ስደት ዓለምን ዝኸፈሎ መስዋእትነትን ዘሕለፎ መሪር ቃልስን መዘና ኣይነበሮን። ካብ ማእከላይ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ዓለም ኤውሮጳን ኤመሪካን ብምትእስሳር እተኻየደ ቃልሲ ንምዝርዛሩ ማህደር ታሪኽ ገንጺልካ ምግላጹ ጊዜ’ውን ኣይኣኽለናን።40-ዓመታት-ቃልሲ-ኣብ-ምዕራባዊ-ዓለም፣

ዲሞክራሳዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ዞባ- ኤውሮጳ ጨንፈር ጀርመን

ኽቡራትን ኽቡራንን ተካታተልቲ ዕድመ ምስረታ ዲ.ማ.መ .ኤ. ንዕለት 02.05.2015 ኣብ ፍራንክፈርት ዩኒቨርስቲ ከብዕል ምዃኑ ሓቢርና ነርና: ታሪኻዊ ማሕበር ዝመስረቱ: ዓብደላ ሮሞዳን፣ዓብደልቃድ ኢብራሂም ፣ዓብዱ ሙሳ፣ ነፍስሄር ሽኽ ኣሕመድ መሓምደ፣ ሳህለ ተስፋይ፣ ብርሃነ ተፈሪ፣ ስራጅ ኢብራሂም ኣብርሃም ጳውሎስ ፣ኣስፍሃ ወልደገርግስ፣ ዓብደልቃድር ኑርሕሰን፣ እስቲፋኑስ ተኣምራት ፣ ኢብራሂም ናስር፣ ጣሃ መሓምደ ኑር እዮምPictoral-report-of-the-40-years-EDYU-foundtion1

ዕጥቂ ሓረነት ንምዕጣቕ!

EtQy-Harnet

ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን᎓ ካብ ማዓስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮዽያን ካብ ኤውሮዻን ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ወሪዶምስ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ጽዑቕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ᎓  ወተሃደራዊ᎓ ፖለቲካዊን᎓ ስነምግባራውን ታዕሊም ተጸሚዶም ድሕሪ ምውራሕ ናብ ኣሃዱታት ዕጥቂ ሰራዊት ሕድሪ ውድብ ግሃድኤ-ሕድሪ ምጽንባሮም ተሓቢሩ ኔሩ᎓᎓ዕጥቂ-ሓረነት-ንምዕጣቕ

 

ዜና ጀርመን!

ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪ’ቲ ዝወለዖ ሙኽኑይ ኲናት ዶባት ኤርትራ-ኢትዮጵያ 1998፡ ድሕሪ ፍጹም ወታደራዊ ስዕረቱ እንተኾነ’ውን ክሳብ ሎሚ ኣይኲናት ኣይሰላም ንኹሉ ብሩህ ኮይኑ፡ ባዕሉ ብዘምጸኦ ሰበብ ዓለም ትዘርየና’ላ ካብ ዝብል ልዕሊ 15 ዓመታት ኮይኑ። ዜና-ጀርመን