ጉዕዞ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ዘጓንፉዎ ተጻብኦታቱን፣ ብ’ገብረእግዚኣብሄር ወዲ ባሻይ! 5ይ ክፋል 06/06/15።

ብመሰረት ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዚ ተቓወምቲ ሓይልታትን ሰፊሕ ህዝብን ብምውህሃድ ህዝባዊ በዓላት ዘዳሉ ዝጸንሐ ውድብ ካብ ተሓኤ/ሰባ ኣትሒዙ ክሳብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝነበረ ውድብና እዩ። ሎሚ’ውን ንኹሉ ዲሞክራስያዊ ትካላት ውድብ፡ ኣጽሊሉ ኣብ ሰፊሕ ሃገራዊ መስርሕ ዝምርሽ ዘሎ ድማ ……….ጉዕዞ-ግንባር-ሃገራዊ-ድሕነት-ኤርትራን-ዘጓንፉዎ-ተጻብኦታትን-5ይ-ክፋል

ኤርትራዊ ዜጋ፡ስጋብ መዓስ ኣውያትን ሜላትን፧ ብ’ዘሰኒታ

ኣብዚ ግዜ ‘ዚ፡ዳርጋ መዓልቲ፡ መዓልቲ መቕተልቲ፡መርሸንቲ፡ሓደጋ ባሕሪ፡ጭውያ፡ሞትን ጥፍ’ኣትን ብርሰት ኤርትራዊ ዜጋ ምር’ኣይ ንዓለም ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ሒደት ዓመት ብ’ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ ባሕሪ፡በደውን፡ጨወይትን ኣስገርትን ከምዚ ኮኑ ዕለት ዕለት ብማዕከናት ዜና ንከታተሎ ዘለና እዩ።……………………ዘሰኒታ-05-06-20151

ደምዳሚ መግለጺ፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)፡

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ፡ ንኹሎም ሰማእታትና ብሓፈሻ፡- ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ዝቕዘፉ ዘለዉ ወገናትን ኣብ ሊብያ ብISIL(ዳዕሽ) ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብካራን ጥይትን ዝተቐንጸሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ወገናትና ድማ ብፍላይ፡ ንሓደ ደቒቕ ዝኽረ-ሰማእታት ብምክያድ እዩ ዝመሰሶ።………ERDF-P.B.-7th-session-Final-Statment

“ስኒት መፍትሕና!” ቀዳማይ ክፋል ብ ዘሰኒታ 04. 06. 2015

ኣብ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ፍሉይ ተርእዮ ምስ ዝህሉ ተሳኒኻን ኢሂ ምሂን ተባሃሂልካን ሽግራትካ ምፍታሕ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ፍጻሜ’ዩ። ጸላኢ ናብ ቕር’ዓትካ፡ኣብ ዝ’ኣትወካ ሓቢርካ ትጸምደሉ፡ ኢደይ ኢድካ ኢልካ ተጸናብረሉ ኢኻ። ብሃንደበት ምስ ዝወረካ፡ ብደሆ ኢልካ ትምክቶሉ ሰረት ዘለዎ ስኒትን ሕብረትን ህዝቢ ‘ቲ ኣደዳ ዝኮነ ሕብረተ-ሰብ መዛግብቲ ገንጺልካ ትረኽቦ ጉዳይ’ዩ።……..“ስኒት-መፍትሕና”

ሃለውለው ኢሳይያስ፡ ጥጂኡ ኣብ ከርሲ ቕልውላዉ!  ካል’ኣይ ክፋል ብ ዘሰኒታ

ዕንደረ ኢሳይያስ ኣብ 24 ግንቦት 2015 ኣብ ሜዳ ሳባ ዝሃቦ ሓሳብ መበገሲ ብምግባር ኣብ ቐዳማይ ክፋል ገለነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ኣልዒለ ነይረ።እስከ ነቶም ዘይተከታተልኽምዎ ወይከኣ ነቲ ኢሳይያስ ዝገበሮ መደረ ዕንደረ ዘይተከታተልኽምዎ ነቲ ቑንጫብ ዘረብ’ኡ እንደገናንምኽትታሉ መታን ክጥዕመና ክጽሕፎ’የ።…………..ሃለውለው-ኢሳይያስ፡ጥጂኡ-ኣብ-ከርሲ-ቕልውላዉ-ካል’ኣይ-ክፋል-Corrected

 ጉዕዞ” ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን፡ ዘጓንፉዎ ተጻብኦታትን፣ ብ’ገብረእግዚኣብሄር ወዲ ባሻይ! 4ይ ክፋል፡ 03/06/15

ኣብ ምውዳድ 4ይ ክፋል ሓደ ጉዳይ ትዝ ኢሉኒ። ጽንብል መበል 25 ዓመት “ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ጀርመን” ብዓብዪ ድምቀት እዩ ብዒሉ ነይሩ። ኣባላት እተፈላለያ ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራን ሰበስልጣን ተወከልቲ ሰልፍታትን መንግስቲ ጀርመን ብኣካል ተረኺቦም ናይ ደገፍ መግለጺኦም ዘስምዑሉ ረዚን በዓል ነበረ። ዘይስገር ታሪኽ ብምዃኑ! …………ጉዕዞ-ግንባር-ሃገራዊ-ድሕነት-ኤርትራ-ኤርትራ-ሕድርን-ዘጓንፉዎ-ተጻብኦታትን

ኣብ’ዚ ቅንያት ‘ዚ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ብኽልተ ተጻይ ስምዒታትን ክበዓል ቐኒዩ’ዩ! ቀዳማይ ክፋል ብዘሰኒታ

ኣብ’ዚ ቅንያት ‘ዚ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ብኽልተ ተጻይ ስምዒታትን ክበዓል ቐኒዩ’ዩ። እቲ ንሓርነት ሃረር ዝብላ ዘበለ፡ በቲ ንትርጉም ናጽነት ዝርእዮ መሬጼን ርእዩ ክሓዝንን ዳግማይ ቓሉ ክሕድስን ከሎ፡እቲ ሓደ ክፋል ከኣ…………..zesenita