መግለጺ ቃል ሕድሪ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት-ሕድሪ ፡ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ኣልኣድያ ዝተወስደ ናይ ምዕጻው መስርሕን ንሱ ዘስዓቦ ናይ ዜጋታትና ናይ ምእሳርን ምክልባትን ግፍዕታት ኣትሪሩ ይነቅፍ። እዚ ብዘይ ምርጫ ንነብሱ ኣብ ናይ ስልጣን ኮርሻ ወጢሑ ሃገር ብዘይ ብሶላ ናብ ድቕድቕ ዝበለ ጸላም ዝመርሕ ዘሎ ናይ ውሑዳት ጉጅለ ምትእኽኻብ፡ ህዝብና እጅጌኡ ሰብሲቡ ነቲ በዛ ቤት ትምህርቲ ዝተጀመረን ቅድሚኡውን ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ዝተወስደ ናይ 11 ዓመታት ማእሰርትን ግፍዕታትን ህዝብናን ግንባርናን ብናይ ቀረባ ርሕቀት ክከታተልዎ ዝጸንሑ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ነፍስወከፍ ዜጋ ዴሞክራሲያዊት ሃገረ ኤርትራ ናይ ኩሉ ዜጋን እምነታትን ትኾነሉ መዳይ ኣብ ምምጻእ ኣበርክትኡ ከዕዝዝን ምስ ዴሞክራስያውያን ሓያልታት ወጊኑ ቃልሱ ከዛይድ በዚ ኣጋጣሚ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት-ሕድሪ ጻዊዒቱ የቕርብ።

ጻዊዒት ስላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ

ነቲ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተበገሰ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምድጋፍን፡ ነቲ ስርዓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዝገበሮ ዘሎ ግፍዒ ንምግላጽን ኩለን ኤርትራውያን ብሓባር ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ፡ ንዓርቢ ዕለት 10 ሕዳር 2017 ሰዓት 7.00 ናይ ንግሆ ኣብ ከባቢ ገነት ሆቴል (ሜክሲኮ) መዃኑ ብኣኽብሮት ንሕብር።

ኣዳላዊ ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ