ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ፣ ሒዞሞ ዘለው ሞባይል ቴሌፎናት ከረክቡ ይሕተቱ

http://erena.org/zena/natl/2632-%E1%8A%A3%E1%89%A3%E1%88%8B%E1%89%B5-%E1%88%B0%E1%88%AB%E1%8B%8A%E1%89%B5-%E1%8A%A4%E1%88%AD%E1%89%B5%E1%88%AB%E1%8D%A3-%E1%88%92%E1%8B%9E%E1%88%9E-%E1%8B%98%E1%88%88%E1%8B%8D-%E1%88%9E%E1%89%A3%E1%8B%AD%E1%88%8D-%E1%89%B4%E1%88%8C%E1%8D%8E%E1%8A%93%E1%89%B5-%E1%8A%A8%E1%88%A8%E1%8A%AD%E1%89%A1-%E1%8B%AD%E1%88%95%E1%89%B0%E1%89%B1