ብምኽንያት 1 መስከረም ኣብ ከተማ በርገን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ብ ኣባል ማእከላይ መሪሕነት ግሃድኤ – ሕድሪ ብጻይ ፍሰሃጽየን ገብረ ካብ ዘስምዖ ገለ ክፋሉ

ብምኽንያት 1 መስከረም ኣብ ከተማ በርገን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ብ ኣባል ማእከላይ መሪሕነት ግሃድኤ –  ሕድሪ ብጻይ ፍሰሃጽየን ገብረ ካብ ዘስምዖ ገለ ክፋሉ ዘርኢ ቪደዮ………

ህጹጽ መግለጺ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብጻይ ክ/የውሃንስ ወ/ገርግስ

ህጹጽ መግለጺ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብጻይ ክ/የውሃንስ ወ/ገርግስ ንምንባብ ኣብ’ዚ ጠውቑ → ENCDC Executive

ተመን ኣብ እግርካ: በትሪ ኣብ ኢደካ !! ብ ሰንሰሎማይ ሰላም ኣብ ሃገር᎓

ተመን ዝኣክል መርዛም እንስሳ ኣብ እግሩ ተጸጊዕዎ ከሎ: ናብ ማዕድኡ ኣድህዩ እንታይ ክገብሮ ዝብል ሰብ ከምዘየሎ ፉሉጥ እዩ:

የግዳስ እዚ ብማዕዳ ኣባሃህላ ክዝውተር እንሰምዖ ምሳለ’ዚ: መልእክቱ… ንገዛእ ሂወትካ ብመርዛምነቱ ለኪፉ ኣብ ሂወትካ

ናይ ቅብጸት ህላወ ከስዕበልካ ዝክእል እንስሳ እንሆ ተጸጊዑካ‘ሞ ፊት-ንፊት ገጢምካ ሰዓሮ ንምባል እዩ::…………….ተመን-ኣብ-እግርካ-02

ዲሞክራሳዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ዞባ- ኤውሮጳ ጨንፈር ጀርመን

ኽቡራትን ኽቡራንን ተካታተልቲ ዕድመ ምስረታ ዲ.ማ.መ .ኤ. ንዕለት 02.05.2015 ኣብ ፍራንክፈርት ዩኒቨርስቲ ከብዕል ምዃኑ ሓቢርና ነርና: ታሪኻዊ ማሕበር ዝመስረቱ: ዓብደላ ሮሞዳን፣ዓብደልቃድ ኢብራሂም ፣ዓብዱ ሙሳ፣ ነፍስሄር ሽኽ ኣሕመድ መሓምደ፣ ሳህለ ተስፋይ፣ ብርሃነ ተፈሪ፣ ስራጅ ኢብራሂም ኣብርሃም ጳውሎስ ፣ኣስፍሃ ወልደገርግስ፣ ዓብደልቃድር ኑርሕሰን፣ እስቲፋኑስ ተኣምራት ፣ ኢብራሂም ናስር፣ ጣሃ መሓምደ ኑር እዮምPictoral-report-of-the-40-years-EDYU-foundtion1