መርድእ

ወ/ሮ  ሩት  ወልደገብራኤል :   ብዓልቲ ቤቱ ንኣቶ ንጉሰ ማሓሪ  ብዕለት 31.07.66 ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ::  ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብ ዕለት 28.02. 2016  ኣብ ከተማ  ቱቢንገን  ጀርመን: ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ:…….

“ሓሳውን ቆርበትን…….”

ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክሳብ ሕጂ ዝተጠቐመሎም ሜላታት፡ ብሓደ ሸነኽ ወተሃደራውን ስለያውን መሓውራቱ ኣኽቲቱ ተቓውሞታት ብምድሃኽን መኣዝኖም ብምስሓትን ዝጥቀመሉ ናይ ራዕድን ሽበራን ወፍሪ እዩ፤ በቲ ካለእ መዳዩ ከኣ፡………….