ዕጥቂ ሓረነት ንምዕጣቕ!

EtQy-Harnet

ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን᎓ ካብ ማዓስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮዽያን ካብ ኤውሮዻን ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ወሪዶምስ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ጽዑቕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ᎓  ወተሃደራዊ᎓ ፖለቲካዊን᎓ ስነምግባራውን ታዕሊም ተጸሚዶም ድሕሪ ምውራሕ ናብ ኣሃዱታት ዕጥቂ ሰራዊት ሕድሪ ውድብ ግሃድኤ-ሕድሪ ምጽንባሮም ተሓቢሩ ኔሩ᎓᎓ዕጥቂ-ሓረነት-ንምዕጣቕ

 

ካብ ሚእቲ ጊዜ ምትሕብባእ ሓንቲ መዓልቲ ቃልዕ ምውጻእ፣

ሕልምታትን ቅርሕንትታትን ተደማሚሮም ናብ ፍጹም ዕብዳን ምስ ተቐየሩ ናብዚ ትሕት ኢሉ’ዘሎ ፈጠራታት የብጽሑ። ቅርሕንትን ተንኮልን ድማ መድሃኒት የብሎምን። እነሆ ድማ ዓይኒ’ንቁር ዝኾነ ምህዞታት…………..

ካብ-ሚኢቲ-ግዜ-ምትሕብባእ-ሓንቲ-ግዜ-ቃልዕ-ምውጻእ