ቕሉዕ መልእኽቲ ናብ መሪሕነት ሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ

ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ መሪር ዝኾነ ስቓይ እዩ ኣሕሊፉ። ኣብዘን ዓመታትዚአን ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይዂናት ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ፥ ከምኡ ድማ ኣብ ዶብ ክልቴአን ሃገራት ንዝቕመጥ ህዝብታት ሃሲዎ እዩ ጸኒሑ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብፍላይ ድማ መሪሕነቱ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮ ገለ ገለ ናይ ፖሊሲ ጌጋታት ከምዝነበሮ ዝፍለጥ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝነበረ ፖሊሲ ድማ ንስርዓት ህግደፍ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተወስደ ኣይሰላም ኣይዂናት ፖሊሲ እዩ። እዚ ፖሊሲ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብውሽጥን ብደገን ኣሲሩ ኣደዳ ጥሜትን ሕሰምን ከምዝኸውን ገይርዎ እዩ። ልዕሊኡ ድማ ልዕሊ 60 ሽሕ ዜጋታት ኤርትራ ንብረቶም ተራሲዩ ካብ ኢትዮጵያ ከምዝስጎጉ ኮይኑ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ድማ ስነኣእምሮኣዊ ከምኡውን ቁጠባዊ ማህሰይቲ ኣውሪዱ። እቲ ፖሊሲ ብኽልተ መልኽዕ ክረአ ይከኣል እዩ። እቲ ቀዳማይ ዕላማ ንስርዓት ህግደፍ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንምፍላዪን ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕሰይቲ ንኽወርዶ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ክኸውን ከሎ ብኻልእ መዳእ ክረአ ከሎ ግና ንህዝቢ ኤርትራ ጅሆ ዝተታሕዘሎ ኩነታት እዩ ነይሩ። ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ድኽመታተን ከምድላየን ውዳበታትን ወታሃደራዊ ምንቅስቓስ ከየካይዳ ስውራዊ ምቁጽጻር ይግበረልን ምንባሩ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ። ስለዚ እቲ ፖሊሲ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምብታን ድዩ ወላስ ንስርዓት ህግደፍ ፈሊኻ ንምህራም እዩ ነይሩ? እዚ ሕቶዚ ዋጋ ሓደ ሚልዮን ሕቶ እዩ ዘገም ኢልና ንርእዩ ጉዳይ እዩ ዝመስል። እቲ ኩነታት ካብ ተቐየረ ሕጂ ኸ መሪሕነት ሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፥ ነቲ ዝሓለፈ ጌጋታትኩም ኣሪምኩም ንህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ትኽሕስዎ ወላስ ምስ ስርዓት ህግደፍ ብድሕረ መጋረጃ ዝግበር ርክብ ገይርኩም ዳግማይ ክትድህክዎ ክትፍትኑ ኢኹም። ህዝቢ ኤርትራ፡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ እጃምኩም ከተበርክቱ ኩሉ ደላዪ ሰላም ዝኾነ ኤርትራ ጻውዒት የቕርብ።

ሰለሞን ኣስመላሽ

ካብ ሲያትል
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ