ትዕዝብተይ ኣብ ሰሚናር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ ኣብ ፍራንክፎርት:: ብሚካኤል ኣጎስቲኖ/ ጀርመን 24.02.2016

ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 20.02.2016 ግ.ሃ.ድ.ኤ.ሕ. ብዝጸዎዖ ሰሚናር: ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ብርክት ዝበለ ህዝቢ ተኻፊሉዎ ውዒሉ::ብጣዕሚ ዝናኣድ ማሃሪ ሰሚናር እዩ ነይሩ ክባሃል ይካኣል:: ካብ ኩሉ እዚ ናይ ትማሊ ሰሚናር ፍሊይ ዘብሎ: ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ብምክፋሎም እዩ …………….

“ሓሳውን ቆርበትን…….”

ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክሳብ ሕጂ ዝተጠቐመሎም ሜላታት፡ ብሓደ ሸነኽ ወተሃደራውን ስለያውን መሓውራቱ ኣኽቲቱ ተቓውሞታት ብምድሃኽን መኣዝኖም ብምስሓትን ዝጥቀመሉ ናይ ራዕድን ሽበራን ወፍሪ እዩ፤ በቲ ካለእ መዳዩ ከኣ፡………….