8 መጋቢት ብፍረወይኒ ባይረ / ጀርመን 07.03.2015

8 መጋቢት ትንሳኤ መሓበርና
ዓለም ለኽ ቓልሲ ነካይድ ኣሎና
በዚ ሎሚ ዕለት ታሪኻዊት መዓልቲ
ወጽዓና ንገልጽ ሓንቲ በብ ሓንቲ
ክብርቲ ዕለት እወ ደበኽ ኢላ
መለኽት ናይ ዓወት ትወቅዕ እንሃላ
ኣደታት ኩልኽን እስከ ዕልላላ
ምእንቲ መሰልክን ተቃሊሳ ዓወት ኣበሲራ
ንስለ መሰልን ፍትሕን ቡዙሕ ተዋዲቃ
ደበኽ ኢላ መጺኣ ሽግ ሓርነት ተዓጢቃ
ዘለኣለም ትንበር ተወሊዓ ደሚቓ
ዓመት መጸ ዓመት ክትዝከሪ
ፈልይቲ ማዓልቲ እወ ወጽዓ ተለሊ
ፈላሚት ናይ መሰል ዓወት ተበስሪ
ኣብ መዝገብ ናይ ዓለም ፍሉይ እዩ ታሪኽኪ
ንስለ ማዕርነት ቀንደል ዝወላዕኪ
ተዋዲቀን እወ ጀጋኑ ምእንታኺ
ንኽብሪ መሰልና ኢልክን ዝተዋደቅክን
ዘላኣለማዊ ክብሪ ንዓኻትክን
ኣብ ታሪኽ ናይ ቃልሲ ፍሉይ’ዩ መዝገብክን
እንተ እሲኺ’ሞ ኤርትራዊት ኣደ
ታሪኽኪ ዓብዩ ሰራውር ዝሰደደ
ብቀሊል ኣይግመትን ናይ ቃልሲኺ ግደ
እወ ብቀሊል ዘይግመት መስገደል ሰጊርኪ
ብባህርያዊ ሽግራት እንከይ ተዓንቀፍኪ
ጎቦታት ስንጭሮ ንኹሉ ጢሒስኪ
መን ኣሎ’ሞ ዝዳረግ ምሳኺ
ዘርዚርካ ኣይውዳእን ውዕሎ ሞያኺ
ንታሪኽ ክገድፎ መስተንከር ቅያኺ
ኣብነት ክጠቅስ ጂግና ናይ ሰውራ
መጀመርያ ስውእቲ ኣለም መስፍን ነይራ
ጂግና ሓርበኛዊት ጛል ኤርትራ
ኣብ ክንዲ መርዓኺ እቲ ለምለም ዳስኪ
ናይ መጀመርያ ሞባእ ሃገር ኮንኪ
ንእስነት ከይጸገብኪ ኣብ ሸዊት ዕድመኺ
ድርብ ቃልሲ ሲዒረን ዝመከታ
ኣሰር ናይ ይእጋርኪ ዝተመልከታ
ኣሽሓት ሓሊፈን ናይ ኤርትራ ዋልታ
ቀያሕትን ጸለምትን ናይ ሃገር ዕንባባ
ሞባእ ሃገር ኮንክን ንኽብሪ እንዳባ
ኩቡር እያ ወሲዳ ዋጋኣ ብኣጋ
እዞም ጋሓላሉ ጠሊሞም መብጻዓኺ
እዚኹሉ ጂግንነት ታሪኽ ናይ ሞያኺ
ከምዘይ ትዛረቢ ዓባስ ገይሮሚኺ
እንታይ ደኣ ኮንኪ ጃጂኺ
ረሲዕክየን ዲኺ ጀጋኑ ብጾትኪ
ንስለ ናጽነት ዝተበጀዋ ምሳኺ

መላሲ ኣውያት ዘይብሎም ደቂኺ
ሬሳ ኣብልዕሊ ሬሳ ተኾሚሩ እናረኤኺ
ሓመድ ኣዳም ዘይለበሰ ውላድኪ
ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ከይመጸኪ
ወላድ እንከለኺ መኻን ገይሮምኺ
እቲኹሉ ጂግንነትኪ ድኣ ናበይ ኣበለ
ኣፍኪ ተለጊሙ ኣንቲ ጂግና ጋል ኤረ
ሃየ ብሓበራ ንበል ተሓንበለ
ዲክታቶር ክጠፍእ ካብ ሱሩ ክእለ
እወ ሕጂ’ውን ሸጥ ኣብልዮ ቅናትኪ
ብዙሓት ኣለው ዝጻቡኡ ንዓኺ
መክቲ ከም ቀደም ንኽብሪ መሰልኪ
ኣገልጋሊት ከይትኾኒ ናይ ዲክታቶር ጊላ
ታሪኽኪ ከይሃስስ መፍቶ እዚ ጉሒላ
ንብዓትኪ ክዛሪ ከም ፈልፋሊ ዒላ
ምዕራፍ ግበርሉ ውጺ ካብ ታኸላ
በሊ ትሓንበለ ከምቲ ናይ ትማሊ
ንመሰል ክብርኺ ኣትሪርኪ ጨድሪ
ክነብርሃ ብሓባር እታ ሽግ ናይ ጀጋኑ ሕድሪ::
ዘላኣለም ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑና
ዓወት ን8 መጋቢት::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *