ደምዳሚ ኣዋጅ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ

ኣብ ትሕቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ ወርሒ  ሕዳር 11/11/2014 ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 18/11/2014 ዝተጋብአ ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃድኤ)ን ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ (ምደፍኤ)ን  ብልዑል  መንፈስ ምዝዛሙ ንህዝብናን ንደላይ ለውጢ ዝኾነ  ኩሉ ከነበስር ንፈቱ፡፡ ኣብ መኽፈቲ ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤ ክልተ ማሓዙት ውድባት ግሃድኤን ምደፍኤን ናይ ክልቲኡ ውድባት መሪሕነታትን ከካብ ውድባቱ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጹን ዝተወከሉን መሰረታት ዝተሳተፍዎ፡ ከምኡውን ኣብ መኽፈቲ ዕለት ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ዝተረኽብሉ፡ ብተወሳኺ ተዓዘብትን ዕድመ ዝተገብረሎም ምሁራትን ኣባላት ማዕከናት ዜናን ተረኺቦም፡፡ ብግዜ ሕጽረት ምኽንያት ብኣካል ክርከቡ ዘይከኣሉ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዝርከቡ ኣባላት ውድባት፡ ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ግዱሳት ሃገራውያን ባእታታት፡ … ወዘተ ጉባኤና ንክዕወት ሰናይ ምንየቶም ብጽሑፍ ዝገለጹ ኣብቲ መኽፈቲ ዕለተ ጉባኤ ተነቢቡ፡፡

ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ዝተኻየደ ጉባኤ፡ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤ  ግሃድኤን ምደፍኤን ኣብ መኽፈቲ ዕለት ምልኣተ ጉባኤ ብወግዒ ምስ ኣረጋገጸት ስዒቡ ጉባኤ ስሩዕ ስርሑ ንክጅምር ንጉባኤ ትመርሕን ተማሓድርን ሰክረታርያ ጉባኤ በጉባኤኛ ብደሞክራስያዊ መገዲ ተመሪጻ ስርሓ ጀመረት፡፡ ድሕሪ አዚ ጉባኤ ናይ ክልቲኡ ውድባት (ግሃድኤን ምደፍኤን) መሪሕነታት ጸብጻባት ሰሚዑን ዓሚቕ  እንካን ሃባን ክተዓት ድሕሪ ምክያዱ ነቲ ዝወረደ ጸብጻባት ብደሞክራስያዊ ድምጺ ኣጽደቐ፡፡ ቀጺሉ ውድብ ንዝመጽእ ዘሎ ክልተ ዓመት ዝምርሓሉ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ሕገ-ህንጻን መድረኻዊ መደብ ዕዮ ብዝጠልቦ ሰፊሕ ዘተ ብምክያድ ብምሉእ ድምጺ ኣጽደቐ፡፡

ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤና ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ናይ ሃገርና ኤርትራ ውሽጣዊ ጸገም ናብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ገጻ  ተንቆልቁለሉ ዘላ ህሞት ምዃኑ ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ብሩህ ኢዩ፡፡ እዚ ከኣ ዲክታቶርያዊ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝርከብ ህዝብና ኩሉ ሰብአዊ መሰላት ዝገሃሰ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ብኣልማማ ብዘይንሕስያ  ዝፍጽሞ ወይ ዘውርዶ ዘሎ ሃገር ከደን ዘይተኣደነ ቀጻሊ በደል ቆጺርካ ዝውዳእ ከምዘይኮነ፡ በዚ መሰረት ከኣ ኣብ ህዝብና ናይ ምብትታን ሓደጋ ከይበጽሕ ብኣግኡ ስርዓት ህግደፍ ንምእላይ ህጹጽ ሃገራዊ ጥርናፈ ከምዘድሊ ጉባኤ ብዕምቆት ኣስሚርሉ፡፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ምብትታን ንምኽባስ ኩሉ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝርከብ ካብ ውልቃዊ ጥቕምታትን ጸቢብ ኣተሓሳስባን ወጺኡ ንገራዊ ሓድነትን ፍትሕን ዝነገሳ ደሞክራሰያዊት ኤርትራ ንምህናጽ ናይ ሓባር ግንባር ብግሉጽነት ምምስራት ውዓል-ሕደር ዘየድልዮ፡  እዋኑ ሎሚ ምኳኑ ጉባኤ መዚኑ፡፡

ብሰንኪ ዘይ ውሕሉልን ጠገለ ዘይብሉ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጎረባብትናን ዞናናን ናይ ዘይምቕሳን፡ ሓላይነይት ዝበኾሮ ኩነታት ብምፍጣር፡ በዓል ቤት ስለ ዝኾነ፡ ኩሉ መልክዕ ሃገርና ኤርትራ ተደዊኑ ምስ ኣሸበርቲ እምበር ምስ ሰላም ከምዘይትረአ ገይሩዋ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ንኣህጉራዊ ሕግታት ኣብ ምጥሓስ ዝርከብ ስርዓት ህግደፍ ብዓለም ኩሉ ተኸቢቡ ኣብ ክወጾ ዘይኽእል ዓዘቕቲ ተሸኺሉ ምህላዉ ጉባኤ ኣቐሚጡ።

ጉባኤ ኣብ ነካይደሉ ዘለና እዋን ኣካቢቦምና ዘለዉ ህልው ኩነታት፡

  • ውሽጣዊ ጸገም ኤርትራ፡

  • ወጻኢ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ዝፈጠሮ ኣዕናውን ነጻልን ኩነታት፡

  • ኣብ ዞባዊ ከባቢታትና ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን፡

  • ሓፈሻዊ ኣህጉራዊ ኩነታትን፡ ኣመልኪቱ ብዕምቆት ዘትዩ፡፡

ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ንምእላይን ንምስዓርን ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ንምህናጽን ኩለን ወተሃደራዊ ክንፊ ዘለወን ውድባት ሓይልታተን ከስምራ ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤ መጸዋዕትኡ ኣቕሪቡ፡፡ ጉባኤና ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምሕያል ካብኡ ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ከበርክትን ጸኒዑ ክቃለስን ዳግም አረጋጊጹ። ከምኡውን ምስ ኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ብሓባር ክሰርሕ ምዃኑ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ፡፡

ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤ፡ ብዛዕባ መንእሰያት ኣመልኪቱ ዕቱብ ገምጋም ኣካይዱ፡፡ መንእሰያት ተረከብቲ ሃገር ምዃኖም ብዕምቆት መዚኑ፡፡ ብስርዓት ህግደፍ ዝወርዶም ዘሎ ገደብ ዘይብሉ ባርነት መሪርዎም ናብ ስደት ከምርሑን ኣብ ጉዕዝኦም ከኣ ከቢድ ሓደጋታት ክሳብ ውሽጣዊ ኣካላቶም ተጠቢሑ ናብ መሸጣ ክወርድ ምጽንሑ ኮኒኑ፡፡ ኣብዚ ሎሚ እዋን ስደት መፍትሒ ኣይኮነን፡፡ ብዘይ ሃገር ክብረት የለን ኢሎም ናብ ቃልሲ ክውሕዙ ምጅማሮም ንኣብነት ካብ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝርከቡ መንእሰያትን ካብ ካልኦት ሃገራትን ንዝምለሱ ዘለዉ መንእሰያትን ሞገሱ ገሊጹ፡፡ ከምኡውን ኣብ ቃልሲ ሃገራዊ ናጽነት ተወዳዳሪ ዘይርከቦን ሰፍ ዘይብልን መስዋእቲ ዝኸፈላ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ክንዲ ክብረት ኣብ ሕስረት ወዲቐን ከደምቲ ወታደራዊ መኮንናት ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ኮይነን ከምዘለዋ እሞ ሕጂውን ከምቲ ሕሉፍ ቃልሲ፡ ፍርቂ ኣካል ሕብረተ-ሰብ ስለዝኾና ቃልሰን ክብርትዕ ኣገዳስነት ከምዘለዎ ብዕቱብ ኣስሚርሉ፡፡

ጉባኤ፡ ነቲ ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝለዓል ዘሎ ተቓውሞታት ንኣብነት ቅድም ኢሉ ብሓለፍቲ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን፡ ስዒቡ ድማ ብሓለፍቲ ገዳማት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን ዝተወስደ ተባዕን ግሉጽን ተቓውሞን ውግዘትን ንኢዱ፡፡ ካብዚ ሓቅታት ብምምርኳስ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ሃገርና ዘለዎም መንፈሳዊ ተሰማዕነትን ሓላፍነትን ኣብ ግምት ብዘእተወ ንድሕነት ህዝቦም ክጣበቑን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰናይ ቅድስነኦም ናብ መዓርፈኡ ከብጽሑዎ ጉባኤ ዘሎዎ እምነትን ተስፋን ኣንቢሩ።

ጉባኤና! ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ዘተ፡ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ብሓፋሻ ህዝቢ ኤርትራን ተጋደልቲ ደቁን ዝተዓትረ ሃገራዊ ናጽነት፡ ጓዕጺጹ ናብ ረብሕኡ  ንዘውዓሎ ኩሉ ዓይነት ትካላትን መሳርሕን መለለዪ ገባትነቱ ዘረጋግጽ ምዃኑ ደጊሙ ኣስሚርሉ፡፡ ጭቁናት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኩለመዳያዊ መሰሎም ተጋሂሱ ብዘይጻማ ኣገልገልቲ ውሑዳት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮይኖም ደቆምን ስድራቤታቶምን ጠዋሪ ስኢኖም ኣብ ከርፋሕ ናብራ ተደርብዮም ከይኣክል፡ ዝኸኣሉ ከኣ እግሮም ናብ ዝመርሖም ስደት ዓለም ሃጽ ኢሎም ይጠፍኡ ምህላዎም ጉባኤና ካብቲ ብዓብይ ሻቕሎት ካብ ዝረኣዮም ሓደ እዩ፡፡ ኦ! ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ እሞደኣ ሃገር ናብ ሓደጋን ምብትታንን እንዳምርሐት ክሳብ መዓስ ኢኹም ኣገልገልቲን  ንብሽምኩም ዝሽቅጡ ውሑዳት ደው ትብሉን? ኣይፋል! ይኣኽለኩም ኢልኩም ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብኹም ደው እትብልሉ እዋን ንጽባሕ ይጽነሓለይ ዘይበሃል ሎሚ ብምዃኑ፡ ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤና በዚ ኣጋጣሚ መጸዋዕትኡ የቕርበልኩም፡፡

ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤና፡ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንቡር ምሕደራ ተቓዊሞም ናብ ስደት ዝውሕዙ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዶ ሃገራትን ባሕርታትን ዘጋጥሞም ዘሎ ማሕለኻታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ዕቱብ ቆላሕታ ክገብርሉን መሪሕነት ውድብና ካብ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ተማሕጺኑ፡፡ ከምኡውን ነቶም ዓሚ  ወርሒ ጥቅምቲ መጀመሪያ 2013 ኣስታት 400 ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ደሴታት ላምፓዱዛ ጥሒሎም ዝሃለቑ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ቅድሚኦምን ድሕሪኦምን ኣብ ፈቐዶ ማያዊ ባሕርታትን ምድረበዳታትን ሂወቶም ዝስእኑ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ ብድሕሪ ሕጂ ተመሳሳሊ ህልቀት ንኸየጋጥም ምስ ዝምልከቶም ዓለማዊ ትካላትን ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራን ጉዱሳት ኤርትራውያንን ሓቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ፡፡

ጉባኤ፡ ስሙር ሰራዊት ግ.ሃ.ድ.ኤን ም.ደ.ፍ.ኤን ሰራዊት ሕድሪ ኣብ ዝቖመሉ ግዜ ሓጎሶም ንዝገለጹን ሃናጺ ርኢተኦም ንዝለገሱን ከምኡውን ንዋታዊ ደገፎም ንዘበርከቱን ኩሎም፣ ልዑል ምስጋንኡ ገሊጹ።

ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤና፡ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንደሞክራስያውን ፍትሓውን ቃልስታት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ንምዕዋት፡ ዝገብርዎ ዘለዉ ረዚን ሓገዛት ዕዙዝ ምስጋንኡ ገሊጹ። ከምኡውን ሃገሮም ንዝገደፉ ኤርትራውያን ስደተኛታትን፡ ብገባቲ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ዕድላት ትምህርቲ ተሓሪሙዎም ዓዶም ዝገደፉ መንእሰያትና፡ ኣብ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ ማዕረ ዜጋታት ኢትዮጵያውያን ንክማሃሩ ጥጡሕ ዕድል ብምኽፋቱ ሞጎሱ ደጊሙ ገሊጹ። በዚ ኣጋጣሚ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ዞባና ሰላምን ቅሳነትን ሰፊኑ ናይ ህንጸት ጉዕዞ ብምሓዝ ንዝኸድዎ መገዲ ልምዓት ብምንኣድ፡ ኣብ ዝለዓለ ምዕብልናን ብልጽግናን ክበጽሑ ጉባኤና ሰናይ ምንዮቱ ገሊጹ፡፡

ኣብ መደምደምታ ህጹጽን ሓድነታውን ጉባኤና ንምዕዋት ሓገዞም ንዘይተፈለየና ኣካላትን ፈተውትን ኣመስጊኑ፡፡ ንዝቕጽል ናይ ስራሕ ክልተ ዓመት ዝመርሑ 21 ቀወምትን 2 ተጠባባቅትን ዝአባላታ ማእከላይ ባይቶ፡  ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ብምምራጽ ጉባኤ ብዓወት ዛዚሙ፡፡

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ዝኽርን ክብርን ንስውኣትና

ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ

ሕዳር 18፡ 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *