እቲ ሕቶ ሰላም ተኸቲሙ፥ እቲ ዝዓበየ ዋኒን ከ መዓስ እዩ ክትግበር

መንግስቲ ኢትዮጵያን ስርዓት ህግደፍን ናይ ሰላም ውዕል ካብ ዝፈራረሙ ኣዋርሕ ኣቑጺሩ። ብወገን መንግስቲ ኦትዮጵያ ኣብ ሃገሩ፥ሓያለ ስጉምትታት ብምውሳድ ኣብታ ሃገር ብዙሕ ለውጥታትን ምዕባለታትን ብግብሪ የርእይ ኣሎ። ብኻልእ መዳይ ኣብ ኤርትራ ካልእስ ይትረፍ ሃገራዊ ዕርቂ ዝጽውዕ ዝኾነ ተበግሶውን ኣይተወስደን። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝገርም ሕጂውን እንተኾነ ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣካይዳ ዝቐየሮ ወላ ሓንቲ ፖሊሲ የልቦን። እዃ ደኣ በኣንጻሩ ኣብ ስደት ንዝነብሩ ዜጋታት ንምድንጋር ሓድሽ ውዳበታት ፕሮፓጋንዳ ዘናፍሱ ዜጋታት ወዲቡ ብስውርን ቅሉዕን ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ኣሎ።
ህግደፍ እቲ ክኸደሉ ዝጸንሐ ግጉይ ዕንደራ ፖሊሲኡ ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሕጂውን ኣይቛረጾን። ጉዳይ ሃገር ናይ ኩለ ዜጋ ማለት ብሄራት፥ ፖለቲካዊ ውድባት፥ ውልቀሰባት እዩ። እታ መሬት ናይ ኩሉ ደቀባት ኤርትራ ዋንነት እያ። ስለዝኾነ ከ ነፍስወከፍ ዜጋ እዛ ሃገር መጻኢ ዕድላ ክውስን ሓለፍነት ኣለዎ። ልኡኻትን ሃሱሳትን ህግደፍ ግና ንህዝብና ብምፍርራህን ብራዕድን ክመርሕዎ ሕጂውን ከይደቀሱ ዝሓልምዎ ዘለዉ ጉዳይ እዪ። ከምቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን እዩ ነገሩ። እቲ ክሳብ ምኽታም ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዝፍጸም ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ሸፈጥ ህግደፍ ብምንታይ ክትካእ እዩ። ወያነን ኣመሪካን መውጽኢ ኣፍ ፕሮፓጋንዳዊ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ህግደፍ ምንባረን ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ።
እቲ ካብ ኩሉ ዝገርም ኣብ ውሽጢ ሃገር፥ ዜጋታት ብምጭዋይን ብምእሳርን ዝገብርዎ ግብረሽበራዊ ተግባር ከይኣኽሎም ፥ ናይቲ ስርዓት ልኡኻት ከም በዓል ብርሃነ ገብረሂወት ዝኣመሰሉ ናይ ትማሊ ዋህዮታት ሃማመትኤ ናይ ሎሚ ወኪላት መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፥ ኣኼና ጸዊዕም ንህዝብና ናይ ምዝራብ መሰሉ ረጊጾም ምፍርራህን ምጉብዕባዕን ከካይዱ ክትርኢ ከለኻ ክሳብ ክንደይ እዞም ሰባት ካብ ስልጣነ ርሒቆም ከምዘለዉን ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከምዘለዎምን ዘርእን እዩ። ዝኾነ በዓል ስልጣን ልዕሊ ሕግን ካብ ማንም ዜጋ ዝላዓለ መሰል የብሉን። ሃገር ናይ ኩሉ እያ። ኩሉ ድማ ይሓመላ እዩ። እቶም ወይጦ ህግደፍ ዘነኣእሶም ዝነበሩ ዜጋታት ትማሊ ንሱ ኣብ ቤት ጽህፈት ሃማመትኤ ናይ በዓል ዓሊ ኣብዱን ሙሕየዲን ሸንገብን ድስቲ ከልምጽ ከሎ፥ ኣብ ጎዳጉድን ኩርባታትን ንሃገሮም ዝዋደቑ ዝነበሩሞ ብሰንኪ ግዕዙይ ምሕደራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጉጅልኡን ሃገሮምገዲፉም ናብ ስደት ዝመጹን እዮም። ኣብ ሃገረ ኣመሪካ፥ ኣብ ዓዲ ሕግን ዲሞክራስን ህዝቢ ኣኪብካ ምጉብዕባዕ ከምዘይካኣልን መዘዝ ከምዘለዎውን ፈሊጥኩም ኣካይዳኹም እንተኣማሓየሽኩም ጽቡቕ እዩ። ህዝብናውን ነቲ ቅኑዕ ቅኑዕ፥ ነቲ ጌጋ ጌጋ ትብለሉ መድረኽ ሕጂ እዩ እሞ በዞም ሃሱሳት ከይተደሃልካ ንመሰልካ ተቓለስ። ስደት ዜጋታት ከብቅዕን ዲሞክራሲያዊት ሃገረ ኤርትራ ናይ ኩልና ትኾነሉ ቃልሲ ኣበራትዕ።
ጉዳይ ሃገርና ካብ ኢድ ዜጋታታ ወጺኡ ሎሚ የዕራብ ወደባትናን መሬትናን ይዕንድሩሉ ኣለዉ። ኢትዮጵያውያን ሰብ ርእሰማላውያንውን ኣብ ዓሰብ ናይ ኢንቨስትመንት መደባት ጀሚሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያውን ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ከፊቱ ይርከብ።
ኣብ መደምደምታ ኤርትራዊ መንእሰይ ወለዶ ፥ ነገር ከይሳዕረረ ነዚ ብዘይ ልጓም ሃገራዊ ረብሓን ክብርታትናን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘውድቕ ዘሎ መራሒ ሃገር እያ በሃላይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ስርዓቱን ንምድምሳሶምን ተላዓል። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ከርሲ መቓብሮም ድማ ክተክል ኢደይ ኢድካ በል። ህላውነት መጻኢ ዕድል እዝ ሃገርን ዜጋታታ ድማ ውሑስ ክኸውን ይግባእ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *