“ቄሮ” ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ክድገም ኣለዎ

 

ቅዋማዊ ስርዓት ክትከል ኣለዎ
ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ኣለዎም

ሎሚ ካብ ካልእ እዋን ብዝተፈልየ ኩነታት ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ትርከብ። ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንሱ ዝመርሖን ህግደፍን ንሃገርናን ህዝብናን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ልኣላውነት ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትው ኩነታት ኣብ ምፍጣር ይርከቡ። ኢሳያስ ብኣነነት ተደሪኹ ንህዝብናን መጻኢ ዕድል ሃገርናን ዘሰክፉ ሓያሎ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይርከብ። መብዛሕትኡ ህዝብና ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮ-ኤርትራ ብቐረባ ኣብ ምክትታል ይርከብ። ሎሚ ተቓዋማይ ኮነ ደጋፋይ ኩነታት ሃገሩ ኣሰኪፍዎ ናበይ ኮን እዩ እዚ ኩነታት ዝመርሓና ዘሎ ብምባል ስክፍትኡ ኣብ ምግላጽ ይርከብ። ብኣንጻሩ ህግደፍ ብኤምባስታቱን ገለ ገለ ሰብ ረብሓን ነዚ ዘሎ ህልዉ ኩነታት ካልእ መልክዕ ሂብካ ንምጥምዛዙን ዕድመ ስልጣን ኢሳያስ ንምንዋሕን ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ይርከቡ። ወኪል ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት ፥ ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዝኣት ኣመሪካ ንዝመጹ ኣብ ቨርጂንያ፥ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ነቲ ህዝብና ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ዝኸታተሎ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩ ንምሽፋንን ኢሳያስን ላዕለዎት ሓለፍቱ ንዝሃብዎ ናይ መደናገሪ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ፥ ነቲ ብናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታታት ከቆናጽቦ ተራእዩ። ብኻልእ መዳይ ድማ ብናይ ህግደፍ ማዕከናት ሸፈነ ዘይምርካቡ ሕምቀት ማዕከናት ዜና ህግደፍ ተኣሚኑ።

ኣቶ ብርሃነ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺኡ፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ማዕከናት ዜና መዓልታዊ ዝከታተሎ ዘሎ ሓበሬታታት፡ ጸረ ህግደፍ ዝኾኑ ሓደ ክልተ ዜጋታት ዘናፍስዎ ሕማቕ ወይ ድማ ዘይቕኑዕ ሓበሬታ ምዃኑ ክሕብር ፈቲኑ። ስርዓት ህግደፍ ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ዶብና ከይተሓንጸጸ ዘቤታዊ ዕዮ ከነካይድ ኣይንኽእልን ኢና። ስርዓት ወያነን መንግስቲ ኣመሪካን ዶብና ከይሕንጽጽ ሓንጊዶም ብምባል ፖለቲካዊ ሽጣራታት ክጥቀም ጸኒሑ። ሕጂ ግና እቲ ኩሉ ክግበር ዝጸንሐ ሓሶትንን ሽጣራታት ተኸሺሑን መመሳመሲ ተሳኢኑሉ። ካልእ ሓደስቲ ሓሶታት ንምፍብራኽ ኣብ ምድላው ይርከብ። ድሮ ሓደ ሓይሊ ዕማም ኣዳልዩ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ንምክያድ ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ይርከብ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝገርም ነገር ግን ስርዓት ህግደፍ ሃገር ብዘይ ቅዋም፡ ባይቶ፥ ሃገራዊ ባጀት እናመርሐ ናብ ድቕድቕ ዝበለ ጸላም የህትፋ ምህላውን ኩነታት ሃገርና ድማ ካብ ዝከፍአ ናብ ዝባኣሰ ኣብ ምስግጋር ትርከብ። ንዝሓለፉ 18 ዓመታት መንእሰይ ኤርትራ ናብ ስደት፡ ኢሳያስ ድማ ከም ደምሒት፥ ግንቦት 7: ኣርበኞች ግንባር፥ ምንቅስቓስ ቤኒሽንጉል ከምኡውን ካልኦት ተቓወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምስልጣን ሃብቲ ሃገር ኣብ ምብኻንን ሃገርን ህዝብን ኣብ ድኽነት ከምዝጥበስ ገይሩን ይገብርን ኣሎን።

እቲ ክሳብዛ ሰዓትዚኣ ክግበር ዝጸንሐ ሽጣራት ከብቕዕ ኣለዎ። ሃገርና ተሓታትንትን ግሉጽነትን ብዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትምራሕ ኣለዋ።

ሎሚ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት እዩ ዝነብር ዘሎ። ጽቡቕ ምሕደራ እንተደኣ ተፈጢሩ ሕዝቢ ኤርትራ ናይ ካልእ ሓይሊ ደገፍውን ኣየድልዮን እዩ። ውሑድን ጻዕራምን ህዝቢ ስለዝኾነ ሃገሩ ብዳግመ ህንጻ ዳግማይ ከምቲ ኣብ ቃልሲ መስተንክር ዘርኣየ ዳግማይ ኣብ ምዕባሌኣ ከምዘርእይ ጥርጥር የልቦን። ስርዓት ህግደፍ ግና ሃገራዊ ዕርቂ ተሓሲሙ ብኣነነት እንተድኣ ቀጺሉ፡ ቄሮ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ክድገም ምዃኑ ክዝንግዕ የብሉን። ሓደ ኣብነት ሎሚ ቅነ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ነበር ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ሓደ ህያው ኣብነት እዩ።

ህዝቢ ኤርትራውን ብወገኑ ነቲ ደስኪሉ ዝጸንሐ ሃገራዊ ባይቶ ዝርሑ ክጅምር ኣብ ልዕሊ ኢሳያስን ህግደፍን ጸቕጢ ዝገብረሉ እዋን ሕጂ እዩ። ዝኾነ መዐሸዊ ወይ ድማ ግዜ መዐደጊ ምኽንያታት ቦታ ከምዘይብሎም ክፍለጥ ኣለዎ። ሃገር ናይ ሓባር ስለዝኾነት ብዘይ ናይ ኩልና ተሳትፎ ድማ ሓያል ሃገር ክምስረት ኣይከኣልን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ደገፍቲ ተቓወምቲ ዝብል ጉዳያት ንጎኒ ገዲፍና ቅድም ሃገራዊ ጉዳይ ወይ ድማ ህላውነት ሃገርና ከነረጋግጽ ይግባእ። ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኮነ ፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ናጻ ሃገር ሃገር ክግበር ጥራይ ከምዝኽእል ክንግንዘብ ይግባእ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *