ቃል ኣዳለውቲ

መጸዋዕታ

መርበብ ሓበሬታ ሕድሪ፡ ቅድሚ ዂናት ኢትዮ ኤርትራ ዝጀመራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ሓላፍነት ተሰኺማ፡ ነቶም ከም ሽምዓ ዝመኩ ዘለዉ ኣዳለውቲ ጋዜጠኛታት ሕድሮም ተሰኪማ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክሳብ ዝትከል እጃማ ከተበርክት ተዳልያ ትርከብ። እዛ መርበብ ሓበሬታ ድማ ንኹሉ ኤርትራዊ ክፍቲ እያ። ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ዝቐርቡ ጽሑፋት ድማ ሚዛናውያን ክኾኑ ኣድላዪ ዘበለ ጻዕሪ ከተካይድ ክትፍትን እያ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተራኣየ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ዝተዓዘብናዮ ጉዳይ እንተሃልዩ ውልቃውን ውድባውን እምነት ልዕሊ ሃገራዊ ሰሪዕካ ዝግበር ፖለቲካዊ ንጥፈታት እዩ። እዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ሓድሽን ካብቲ ዝሓለፈ ብዝሰልጠነን ብዝማዕበለን ኣተሓሳስባ ተሰኒና ህዝብና ጠርኒፍና ሃገርና ፖለቲካዊ ርግኣት ዘለዋ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ወለዶ ራእይ ንክኸውንን እቲ ባይታ ክፍጠርን እዛ መርበብ ሓበሬታ ዝካኣላ ክትገብር እያ። ስለዝኾነ ድማ ድሑር ሕማማት ዘብቕዕሉን እዚ ሓድሽ ወለዶ ድማ ሓላፍነቱ ዝስከመሉ ባይታ ክፍጠር ኣለዎ። እቲ ባይታ ክፍጠር እንተድኣ ኮይኑ ድማ መንእሰይ ተላዓል፥ ተወደብ ጉዳይ ሃገር ናትካ እዩሞ፡ ቅያ ንኽትሰርሕ እጅገኻ ሰብሲብካ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ክትፈጥር ባይታ ፍጠር።

ዜናዊ ሓበሬታ፡ ግጥምታት ስነ ጽሑፋት ከተበርክቱን ኣብዚ ዝግበር ቃልሲ ኣበርክቶኹም ክትገብሩ ትጸልዩ ዜጋታት በቲ ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ኣድራሽ ጌርኩም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *