መግለጺ ቃል ሕድሪ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት-ሕድሪ ፡ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ኣልኣድያ ዝተወስደ ናይ ምዕጻው መስርሕን ንሱ ዘስዓቦ ናይ ዜጋታትና ናይ ምእሳርን ምክልባትን ግፍዕታት ኣትሪሩ ይነቅፍ። እዚ ብዘይ ምርጫ ንነብሱ ኣብ ናይ ስልጣን ኮርሻ ወጢሑ ሃገር ብዘይ ብሶላ ናብ ድቕድቕ ዝበለ ጸላም ዝመርሕ ዘሎ ናይ ውሑዳት ጉጅለ ምትእኽኻብ፡ ህዝብና እጅጌኡ ሰብሲቡ ነቲ በዛ ቤት ትምህርቲ ዝተጀመረን ቅድሚኡውን ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ዝተወስደ ናይ 11 ዓመታት ማእሰርትን ግፍዕታትን ህዝብናን ግንባርናን ብናይ ቀረባ ርሕቀት ክከታተልዎ ዝጸንሑ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ነፍስወከፍ ዜጋ ዴሞክራሲያዊት ሃገረ ኤርትራ ናይ ኩሉ ዜጋን እምነታትን ትኾነሉ መዳይ ኣብ ምምጻእ ኣበርክትኡ ከዕዝዝን ምስ ዴሞክራስያውያን ሓያልታት ወጊኑ ቃልሱ ከዛይድ በዚ ኣጋጣሚ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት-ሕድሪ ጻዊዒቱ የቕርብ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *