ሓተታ

ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪ ግስሩጥ ምሕደራኡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ካብ ዘጋጥሞ ዓመታት ኣቑጺሩ ይርከብ። ኣብ ጉዳይ ጎረባብቲ
ሃገራት ጣልቃ ብምእታው ጻሕታሪ ፖሊሲኡ ግዳይ እገዳ ኮይኑ። ብሰንኪዚ ምትእትታው ድማ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣባላት ዜና  ኣብ ሶማል ተማሪኾም። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ናጻ ተለቒቆም። ሓደ ካብኦም ሳልሕ ጋማ ድማ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ። እዚ ሓደ ጭቡጥ ኣብነት ናይቲ ምትእትታው ኮይኑ፡ ኣብዚ ወርሒዚ ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ነቲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ዝተበየነ እገዳ ንካልእ ሓደ ዓመት ክናዋሕ እማመታት ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ከም ልማዱ ንምምሕዳር ኣመሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኢዩ ኣብ ምኽሳስ ዝዋፈር። ህግደፍ ብ13 ሕዳር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ መደናገርቲ ዝኾኑ ሓተታታትን መግለጽታትን መለለዪ ተግባሩ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። ኩሉ ደላዪ ፍትሕን ዱሞክራሲያውያን ሓይልታት ድማ ነዚ ሽሓጢ ኣደናጋሪ ስርዓት ብፖለቲካውን፡ ዲፕሎማስያውን ኮታስ ብኹሉ መዳዪ ቃልሱ ከሕይል እዋናዊ ጉዳይ ምዃኑ ተረዲኡ ቃልሱ ከሕይል ይግባእ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *