ሓባራዊ መግለጺ ደገፍ ንውጽኢት ሽማግለ መጽናዕቲ((commission of Inquiry) ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *